Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Konstantynowie

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów

 

Opieka Wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2022

Z dniem 1 stycznia 2022 r. Lubelski oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża rozpoczął realizację programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: „Opieka Wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2022” (1styczeń – 31 grudzień 2022 r.) - dotyczy całego województwa lubelskiego.

Głównym celem opieki wytchnieniowej jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:

-    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo;

-    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Limit usług opieki na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego

(maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej. Usługi  w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6:00-22:00);

Osoby świadczące usługi opieki wytchnieniowej powinny posiadać:

 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie indywidualnym do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 • Co najmniej roczne , udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki niepełnosprawnym

 

Osoba ubiegająca się o opiekę wytchnieniową powinna dostarczyć poszczególne dokumenty:

 • Prawidłowo wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" – edycja 2022;
 • Dostarczyć kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.
 • Dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowanego na równi do wyżej wymienionych;
 • Wypełnić Klauzulę Informacyjną RODO

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie na posiedzeniu Komisji, która na podstawie zebranych dokumentów i załączników będzie kwalifikowała osoby do programu, a także przydzielała ilość godzin świadczenia usług przez Opiekuna.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 81 887 00 04 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: lublin.wytchnieniowa@pck.pl

Załączniki:

Infografika 1

Utworzono dnia 29.08.2022, 13:34

Infografika 2

Utworzono dnia 29.08.2022, 13:34

Infografika 3

Utworzono dnia 29.08.2022, 13:34

Infografika 4

Utworzono dnia 29.08.2022, 13:34

Infografika 5

Utworzono dnia 29.08.2022, 13:34

Informacje

Liczba wyświetleń: 35
Utworzono dnia: 29.08.2022
Dokument wytworzył:
PCK Lublin

Historia publikacji

 • 29.08.2022 13:37, Administrator
  Edycja dokumentu: Opieka Wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2022
 • 29.08.2022 13:34, Administrator
  Dodanie załącznika: Infografika 1
 • 29.08.2022 13:34, Administrator
  Dodanie załącznika: Infografika 2